Setkáni s Cestou je volné a otevřené sdružení lidí s cílem poznávání, praktikování a předávání metod osobního rozvoje přirozenou cestou.
Jedná se nejen o prověřené metody indické jógy a čínského čchi-kungu, ale i jiných kultur, které stojí na principech společných všem významným duchovním tradicím.
Vše, co praktikujeme je citlivě přizpůsobeno současnému “západnímu” člověku a to s plným využitím moderní psychologie a přirozené medicíny. Aktivní a správné praktikování těchto metod vede všechny zájemce k dobrému fyzickému i duševnímu zdraví, hlubšímu pochopení vnitřních i vnějších přírodních zákonů a širšímu duchovnímu rozhledu.
Na této Cestě nás provází zkušený lektor Ivo Chocholatý (“Ivoš”).  Další informace viz O nás.