S Ivošem o Cestě a její Kráse – Ostrava

Srdečně vás zveme na víkendový Vesak, kde probíhá intenzivní praxe vedoucí k vhledu osvícení.

Navazujeme na úspěšný týdenní a víkendový pobyt v červenci.

Účast na předchozích pobytech není podmínkou pro přihlášení.

Místo konání: Ostrava

Klub Hlubina, Vítkovická 1708

Termín: 17. – 19. 11. 2023

Na akci je nutné se registrovat!

REGISTRACE NA AKCI

 

Vesak je oslava svátku Buddhova procitnutí. Je to tradiční příležitost k načerpání sil, transformaci negativní energie v pozitivní a posílení imunity.

FOTOALBA Z NAŠICH AKCÍ

REFERENCE NAŠICH ÚČASTNÍKŮ

Ivoš je přímý žák Evžena Štekla (Evžen Štekl je přímý žák Fráni Drtikola). Ivoš dokončil Cestu pod vedením Evžena Štekla a Dr. Bohumila Housera (Vájua) již v 90. letech. Díky dokončení Cesty a požehnání mistra se Ivoš také současně uzdravil z nemocí, které považuje moderní medicína za neléčitelné. Od té doby pomáhá lidem na Cestě životem k poznání síly moudrosti a jejího vlivu na naše zdraví.

Ivoš a Evžen při příležitosti oslavy dokončení Ivošovy Cesty. ✌

Evžen říká Ivošovi “Když máš mě, máš i Fráňu”.

REGISTRACE NA AKCI

Program

Zahájení: pátek 17. 11. ve 20 hodin

Program v sobotu: meditace, dopolední praxe vipassany, čchi-kungu, hatha jógy. Dopolední praxe zakončena obědem. Odpolední program může probíhat dle vzájemné dohody a potřeb účastníků. Večerní program – zpívání manter a bhajanů, spontánní tanec, diskuze – doporučujeme přespat na místě.

Program v neděli: meditace, dále bude dopolední praxe navazovat na praxi z předchozího dne. Program zakončen pozdním obědem.

Ukončení programu v neděli 19. 11. 2023: předpokládaný čas 14 – 15 hodina.

 

REGISTRACE NA AKCI

 

📌Přespání: je umožněno přímo na místě, ve vlastním spacáku, na vlastní podložce. K dispozici je sociální zařízení. Za přespání se hradí extra příspěvek viz níže.

📌S sebou: pohodlné oblečení na cvičení, přezůvky, vlastní karimatku na cvičení/jógamatku, deku, meditační polštářek, teplé oblečení (pro případ odpolední procházky a cvičení venku).

📌Strava: vegetariánská / veganská 

📌Maunam: utišení – mlčení. Aby mohl být program efektivně uskutečněn, je vyžadováno utišení každého účastníka. Proto je mimo dobu určenou k přednáškám a dotazům dodržována maunam – ticho (nevyvolávání zbytečných podnětů k diskuzi, která by se netýkala praxe či obsahu soustředění).
 
Přihlášeným účastníkům vždy posíláme ještě upřesňující e-mail 3 – 5 dní před akcí.
 

⚠️UPOZORNĚNÍ:

Na semináři může probíhat fotografování a natáčení krátkých videozáznamů za účelem prezentace a umístění na sociálních sítích a na webových stránkách www.setkaniscestou.cz. V případě, že nesouhlasíte s pořízením krátkých videozáznamů či fotografií své osoby, prosím informujte organizátora před začátkem konání.

Děkujeme.

REGISTRACE NA AKCI

“Poznání pravdy nás osvobozuje nejen filozoficky či duchovně, ale postupně transformuje celý náš život, celou naši bytost jakož i naše chápání a vnímání vesmíru a všeho živého kolem nás. Tak se vedlejším účinkem kráčení po Cestě, uzdravujeme z bezmoci nemocí, k radosti z nektaru podstaty života a smrti a k síle moci zdraví a smysluplného života. Nechme se inspirovat tisíciletími praxí ověřených metod, technik, praxí, jakož i moderními objevy věd, které mohou podstatně pomoci na Cestě k poznání Nejvyššího”.

Ivoš

🍀 Příspěvek na akci:

👉 2200 Kč / 1 osoba za celý seminář + 150 Kč za přespání (1 noc) při registraci a platbě do 30. 10. 2023

👉 2400  Kč / 1 osoba za celý seminář + 250 Kč za přespání (1 noc) při registraci a platbě do 10. 11. 2023

👉 2600 Kč / 1 osoba za celý seminář + 300 Kč za přespání (1 noc) při registraci a platbě do 17. 11. 2023

👉 2800 Kč / 1 osoba za celý seminář + 350 Kč za přespání (1 noc) při platbě na místě

Příspěvek se hradí převodem na účet spolku Setkání s Cestou: 2101577705/2010

Variabilní symbol: 202311

Do poznámky uveďte: víkend + příjmení-jméno

Děkujeme.

Storno podmínky:

V případě zrušení účasti na akci je storno poplatek 20% z uhrazeného příspěvku. Zbylou částku z uhrazeného příspěvku budeme považovat za nevratný dar. Na oplátku se můžete účastnit našich aktivit v hodnotě zbylé částky příspěvku po dobu jednoho roku od uhrazení příspěvku. O své peníze tak nepřijdete. 

👉 Osoby v nouzi, matky samoživitelky a penzisté mohou hradit příspěvek na akci dle individuálních možností – v takovém případě nás předem kontaktujte a najdeme společné řešení.

👉 Pokud se naopak nacházíte v příznivé finanční situaci, můžete přispět částkou libovolně vyšší. Svým příspěvkem podpoříte nejen spolek, ale i někoho, kdo je ve finanční nouzi a příspěvek si nemůže dovolit uhradit.

Cílem našeho spolku je provozování činností a společného programu tak, aby byla umožněna účast všem vážným zájemcům, i těm, kteří jsou momentálně v nouzi. Z tohoto důvodu jsou činnosti a program spolku založeny na vzájemné sounáležitosti.

Doporučené částky příspěvků zohledňují pokrytí nákladů akce. Dále je možné akci podpořit podle svých osobních možností formou darů (finanční i nefinanční dary). Je důležité podporovat každého člověka v jeho duchovním růstu. Tím podpoříme nejen jednotlivce, ale i celou společnost, neboť všichni jsme propojeni.

Kontakt na organizátory Setkání s Cestou:

setkaniscestou@gmail.com

Eva Kaiserová 775 186 712

Gerard Kaiser 775 226 781

Více informací o programu víkendových či týdenních pobytech:

📌 Hlavní náplní soustředění je intenzivní praxe technik a metod transformace na Cestě, kterými můžete ihned obohatit svůj životní styl. Cílem je dosáhnout upokojení mysli, rozvinutí pozornosti, porozumění skutečnosti a transformaci negativních zvykových energií na Cestě k radosti, osvícenému vhledu a zdraví. Tato praxe zahrnuje např. cvičení bdělé pozornosti, meditaci vhledu, meditaci soucítění a laskavosti, očistu čakramů, zpěv manter a bhajanů.

📌 Důraz je kladen na komplexní rozvoj duchovního, duševního i fyzického potenciálu člověka za účelem dosažení vhledu (integrální jóga). Jednotlivá cvičení dle programu soustředění čerpají z tradic indické, čínské, tibetské aj. jógy, včetně hathajógy, pranajámy, čchi-kungu, tummo (nauka o psychickém teple), křesťanské mystiky apod. Ukazují originální a vhodně se doplňující přístupy k duchovní praxi, jejíž podstata je ve všech tradicích stejná – experimentální a zkušenostní poznání pravé skutečnosti.

📌 Proto z nich mohou stejně tak dobře těžit teisté i ateisté, věřící i empiricky založení skeptici, lidé tzv. pokročilí i tzv. začátečníci. Experimentálním přístupem si kdokoliv může snadno ověřit skutečnou účinnost a výsledky těchto přístupů. Změnu nazírání na dosavadní stav mysli a vysvětlení metodiky jejich výcviku a kultivace dále během celého programu podporují spontánně se rozvíjející přednášky a zodpovídání dotazů učitelem k různým tématům spojeným s prováděnou praxí. Celým programem se zároveň přirozeně prolíná nácvik zdravé životosprávy, která je cestou k prevenci a postupnému uzdravení i z těch nejzávažnějších onemocnění. Co největší část programu probíhá za vhodných podmínek venku (zahrada, louka, okolní příroda) během meditačních procházek a výletů. Pro zájemce je připraven i nácvik tibetské jógy tummo (nauka o psychickém teple), která se převážně provádí řízeným vstupem do studené/ledové vody.

📌 Uskutečnění programu vyžaduje sebekázeň jednotlivců, aby se dosáhlo kolektivního utišení mysli a ovládání podnětů. Proto je mimo dobu určenou k přednáškám a dotazům dodržováno ticho – maunam (utišení/mlčení). Pouhé dodržování ohleduplnosti k ostatním a nevyvolávání zbytečných podnětů mimo rámec obsahu soustředění, umožní účastníkům vytvořit vhodnou duševní, kolektivní a osobní atmosféru a tak načerpat za pobytu v krásné přírodě nové fyzické a duševní síly, dosáhnout posunu v poznávání sebe sama a vrátit se do dalšího života a jeho problémů s novými přístupy a načerpanými silami.

REGISTRACE NA AKCI

 

“Samsára je podmíněná nevědomostí. Jakmile zjistíme, že nevědomost způsobuje absolutní realitu samsáry, tak se zasmějeme své vlastní hlouposti a jsme z toho venku, transformace nastává v každém okamžiku”. Ivoš