»»» Týden v meditaci – Vesak – Šumava 2023

Vesak je svátek všech buddhistů, kteří oslavují probuzení pána Buddhy.

Pořádáme již 16. ročník tohoto soustředění Vesak, který se koná tradičně v období úplňku. Celá příroda se v této době probouzí, přirozeně dochází ke zvednutí energie a jsou tak vytvořeny ideální podmínky pro duchovní praxi.

🔔 Ivoš je přímý žák Evžena Štekla (Evžen Štekl je přímý žák Fráni Drtikola). Ivoš dokončil Cestu pod vedením Evžena Štekla a Dr. Bohumila Housera (Vájua) již v 90. letech. Díky dokončení Cesty a požehnání mistra se Ivoš také současně uzdravil z nemocí, které považuje moderní medicína za neléčitelné. Od té doby pomáhá lidem na Cestě životem k poznání síly moudrosti a jejího vlivu na naše zdraví.

🔔 Místo konání: Hrbov, Šumava

🕙Zahájení pobytu: 1. 7. 2023 v 10 hodin (přivítání, seznámení, zabydlení, oběd, odpolední program).

Přespání: ve vlastním stanu, vlastní spacák.

S sebou: pohodlné oblečení na cvičení, přezůvky, vlastní karimatku na cvičení venku/jógamatku, deku, meditační polštářek, teplé oblečení (ráno se cvičí venku a to je ještě chladno), ručník, plavky, turistická obuv, kolo (na programu jsou cyklistické výlety – nepovinné).

Strava: vegetariánská / veganská / účastníci pobytu se podílejí na přípravě pokrmů formou workshopů, které jsou nedílnou součástí programu. Kapacita na pobyt je omezená, celkový maximální počet účastníků je 15 osob. Proto je nezbytné se registrovat do 15. 6. 2023.

⚠️UPOZORNĚNÍ:

Doporučujeme účastnit se celého pobytu a to z důvodu navazujícího programu a postupného zesilování koncentrace a meditačního ponoru všech zúčastněných. Důvod je také ohleduplnost k ostatním (ale i k sobě samému) – pozdní příjezdy do rozběhnutého programu mohou být pro meditující rušivé a pro opozdilce nemusí být snadné „vplout“ do rozvinutého programu.

Obzvláště prosíme zájemce, kteří se registrují na pobyt poprvé, aby se pokud možno účastnili od začátku.

Prosíme zájemce, kteří nebudou mít jinou možnost a budou přijíždět v průběhu pobytu, aby brali na vědomí, že pokud přijedou do právě probíhajícího programu, nemusí být možné se jim ihned věnovat.

V době jiného příjezdu může být program také mimo areál chalupy.

Proto své odlišné termíny příjezdů dopředu uveďte v registračním formuláři a uveďte i čas svého příjezdu. V případě pozdního příjezdu na pobyt, je pro vaší orientaci nejvhodnější čas příjezdu mezi 12 – 14 hodinou. Pokud se i přesto stane, že v době vašeho příjezdu nebude nikdo na chalupě, trpělivě vyčkejte na návrat skupiny.

Děkujeme

⚠️DALŠÍ UPOZORNĚNÍ: 

Na pobytu může probíhat fotografování a natáčení krátkých videozáznamů za účelem prezentace a umístění na webových stránkách www.setkaniscestou.cz. V případě, že nesouhlasíte s pořízením krátkých videozáznamů či fotografií své osoby, prosím informujte organizátora před začátkem konání.

Děkujeme.

„Poznání pravdy nás osvobozuje nejen filozoficky či duchovně, ale postupně transformuje celý náš život, celou naši bytost jakož i naše chápání a vnímání vesmíru a všeho živého kolem nás. Tak se vedlejším účinkem kráčení po Cestě, uzdravujeme z bezmoci nemocí, k radosti z nektaru podstaty života a smrti a k síle moci zdraví a smysluplného života. Nechme se inspirovat tisíciletími praxí ověřených metod, technik, praxí, jakož i moderními objevy věd, které mohou podstatně pomoci na Cestě k poznání Nejvyššího“.

Ivoš

Ivoš a Evžen při příležitosti oslavy dokončení Ivošovy Cesty. ✌

Evžen říká Ivošovi „Když máš mě, máš i Fráňu“.

 

 

🍀 PŘÍSPĚVEK NA AKCI:

👉 1000 Kč / za den od soboty 1. 7. do soboty 8. 7. / 1 osoba

👉 500 Kč / půl den neděle 9. 7. / 1 osoba

Celková délka soustředění se počítá na 8,5 dní.

V případě účasti po dobu celého soustředění /1. – 9. 7. / je stanovena sleva – příspěvek na pobyt je 7000 Kč.

Příspěvek se hradí do 15. 6. 2023 převodem na účet spolku Setkání s Cestou: 2101577705/2010

Variabilní symbol: 202307

Do poznámky uveďte: Týden 2. termín + příjmení, jméno

Děkujeme.

👉 Osoby v nouzi, matky samoživitelky a penzisté mohou hradit příspěvek na akci dle individuálních možností – v takovém případě nás předem kontaktujte a najdeme společné řešení.

👉 Pokud se naopak nacházíte v příznivé finanční situaci, můžete přispět částkou libovolně vyšší. Svým příspěvkem podpoříte nejen spolek, ale i někoho, kdo je ve finanční nouzi a příspěvek si nemůže dovolit uhradit.

Cílem našeho spolku je provozování činností a společného programu tak, aby byla umožněna účast všem vážným zájemcům, i těm, kteří jsou momentálně v nouzi. Z tohoto důvodu jsou činnosti a program spolku založeny na vzájemné sounáležitosti.

Doporučené částky příspěvků zohledňují pokrytí nákladů akce. Dále je možné akci podpořit podle svých osobních možností formou darů (finanční i nefinanční dary). Je důležité podporovat každého člověka v jeho duchovním růstu. Tím podpoříme nejen jednotlivce, ale i celou společnost, neboť všichni jsme propojeni.

Kontakt na organizátory Setkání s Cestou:

setkaniscestou@gmail.com

Eva Kaiserová 775 186 712

Gerard Kaiser 775 226 781

 

 

„Samsára je podmíněná nevědomostí. Jakmile zjistíme, že nevědomost způsobuje absolutní realitu samsáry, tak se zasmějeme své vlastní hlouposti a jsme z toho venku, transformace nastává v každém okamžiku“. Ivoš

Fotogalerie z pobytu Vesak 2022.