Blahu

Děkuji Vám za zájem o mé texty a básně!
……………………..
Proč to vše?
…………………………
Psaní je pro mne samého záhadou, vášní i meditací, cestou i cílem … životem samým. Píši, ale přesto nic nedělám! Slova proudí sama. Skrze mne. Jako řeka skrze údolí …
……………………………………..
A já sním o tom, že i slova jsou jako živé bytosti. Rodí se, rostou, stárnou a umírají. Jako my. Ale jejich podstata a cesta je věčná. Jako ta naše.
…………………………………………
Vítejte v mém Snu! … V našem Snu! … Snu o životě a smrti, o řekách a údolích, o hledání a nalézání, o utrpení a štěstí, o nevědomosti a poznání, o vlastní blbosti a nekonečném smíchu nad ní :)))))))))))))))))) … , o lásce a míru, o kráse, hvězdném nebi … a mysteriu bytí.
……………………………………..
Vítejte ve Snu, do kterého nelze nikudy vstoupit a ze kterého se nelze nijak probudit! … Vítejte ve Skutečnosti! … Vítejte Doma! V náruči naší Matky – Přírody a v objetí našeho Otce – Vědomí. V náruči nekonečné Lásky. V náruči konečného Poznání. V objetí věčného Života …
……………………………..
Kéž jsou všechny živé bytosti, včetně našich slov a snů … zdrávy a šťastny!! :-)

Vájů

V koncentráku na náměstí  esesáka srazil pěstí. A když přijel Amík v tanku, už měl otevřenou branku! Starodávná a jasná je tato víra, jak dávných šamanů...

Tummo. Nejsme otužilci!

"Jendo, není ti zima? Aby ses nenastydl..." byla poslední Ivošova slova, která jsem slyšel, než jsem vybuchl smíchy ... a skoro se smíchy utopil ... ale také už...

Taneční meditace

Tanec a spiritualita  K navázání spojení se skrytou moudrostí a léčivou silou hlubiny naší bytosti odpradávna všechny kultury používaly meditaci, zpěv, hudbu...