V době, která nám nabízí nepřeberné množství duchovních aktivit, metod, kurzů apod., může být nesnadné se zorientovat. Nalezení někoho, kdo prošel Cestu, může být velkou pomocí ve všech oblastech lidského života.

Ivoš se v mládí díky nevyléčitelné nemoci setkal s jógou a nejen že se zcelauzdravil, ale bylo mu dáno nahlédnout tajemství života. Praxe Cesty mu znovuotevřela oči k porozumění přírodním zákonům a živé spiritualitě. Postup na Cestě zcela změnil jeho vědomí a život … a také ho vyléčil z nemocí, které jej trápily, přestože byly běžnou medicínou neléčitelné. Ve svých 24 letech Ivoš dokončil Cestu. Již přes 20 let nezištně pomáhá lidem, kteří prochází psychospirituální krizí nebo je trápí těžko léčitelné psychické či zdravotní problémy. Řadě lidí doslova zachránil či k nepoznání změnil život. A inspiroval je, aby sami začali pomáhat druhým …

Můžeme vyprávět mnohé krásné příběhy. O zimomřivém člověku s chronickými angínami a bolestmi ledvin, který dnes chodí v zimě plavat mezi ledové kry. O příteli po těžkém úrazu hlavy, bez práce a zázemí, kterého nechal u sebe bydlet až do vyzdravení a postavení na vlastní nohy. O paní s Parkinsonovou nemocí, jejíž stav se zlepšil natolik, že lékař prohlásil že „spletl diagnózu“. O individuální jógoterapii pro autistického chlapce, který dnes s tátou veřejně koncertuje, aniž by kdo handicap poznal … atd, atd.

Všem těmto příběhům předchází příběh Ivoše o jeho setkání s Cestou. Ivoš se od dětství zabýval pozorováním přírody a studiem různých věd. Později pod tlakem vážné nevyléčitelné nemoci, kdy lékaři nebyli schopni nijak pomoci, se setkal s Cestou Jógy a praktikoval různé druhy Jógy a Učení pod vedením takových Učitelů jako byl R. Hošek, M. Bartoňová, J. Žlábek, J. Vacek, manželé Tomášovi, Evžen Štekl (žák Františka Drtikola), Bohumil Houser.

Ivoš se na Cestě osobně setkal a praktikoval s mnoha Mistry Jogy, Zen-budhismu, Advaity, a Kristova učení jakož i studoval a praktikoval Učení mnoha tradic a Mistrů. Inspirací je mu rovněž dlouholetý neformální osobní vztah k učení Sri Mata Amritanandamayi Devi (Amma) a učení všech autentických škol rozvoje vědomí. Od svých 24 let sdílí svou zkušenost se zájemci o Cestu.

Ve své praxi se zájemci, využívá jedinečnou syntézu technik různých škol, kterými prošel … meditaci, cvičení inspirované integrální jógu, buddhistickými hinduistickými či taoistickými  cvičeními, zpěv manter a duchovnich písní – bhajanů, extatický tanec, spiritualitu, studium nejůžasnějších autentických duchovních textů – Učení, poezii, očistu energetických center – čakramů, čchi-kung, masaže , energetizování pomocí technik reiky pro posílení zdraví, praxi bdělé pozornosti, meditace vhledu a soucítění, zenbuddhistické praxe kinhin (střídání meditace v sedě a v chůzi), osobní otázky a odpovědi (dokusan), maunam (mlčení), výlety a pobyty v přírodě, pro zájemce celoroční koupání a otužování venku (tibetská jóga g-tummo), bylinky, akupresuru, aromaterapii, pobyty v přírodě, zdravou životosprávu a cesty k uzdravení z civilizačních nemocí atd… jakož i nejmodernější poznatky současné vědy.