S Ivošem o Cestě a její Kráse – Brno

Srdečně vás zveme na Silvestrovské setkání s Cestou

Místo konání: Domeček, Antonína Procházky 9/5, Brno

Termín: 30. 12. 2023  – 1. 1. 2024

Sraz sobota 30. 12. v 9 hodin.

Konec programu 1. 1. po půlnoci se zajištěným přespáním na místě. Rozloučení 1. 1. mezi 9 – 10 hodinou.

Na akci je nutné se registrovat!

Zvýhodněná registrace do 15. 11. 2023 !!

REGISTRACE NA AKCI

 

Ivoš je přímý žák Evžena Štekla (Evžen Štekl je přímý žák Fráni Drtikola). Ivoš dokončil Cestu pod vedením Evžena Štekla a Dr. Bohumila Housera (Vájua) již v 90. letech. Díky dokončení Cesty a požehnání mistra se Ivoš také současně uzdravil z nemocí, které považuje moderní medicína za neléčitelné. Od té doby pomáhá lidem na Cestě životem k poznání síly moudrosti a jejího vlivu na naše zdraví.

Co můžete očekávat a na co se můžete těšit?

Na intenzivní praxi vedoucí k vhledu osvícení a k síle moci zdraví.

Orientační program víkendu:

🍀 meditace 🍀 vipassana – nejúčinnější pradávná praxe meditace buddhistických adeptů na Cestě 🍀 učení Fráni Drtikola, Evžena Štekla, Bohumila Housera 🍀 energetické cvičení (čchi-kung) 🍀 očista a aktivace čakramů 🍀 kundalini joga 🍀 hatha joga 🍀 tibetská joga Tummo – Naropovy jogy 🍀 otužování 🍀 zen-buddhistický magicky uzdravující rituál Bohumila Housera 🍀 zdravá strava – společný pokrm Prasadam 🍀 celostní přístup k životosprávě 🍀 pilíře posilování moci zdraví a imunity 🍀 beseda, přednášky, otázky a odpovědi 🍀poezie a čtení súter či duchovní literatury 🍀 zpěv duchovní písní buddhismu, hinduismu, křesťanství – mantry, bhajany 🍀 divice dance – meditace tancem 🍀 osobní rozhovory 🍀 osobní požehnání

Je seminář určen pouze pro pokročilé nebo i pro začátečníky, kteří žádnou z uvedených praxí neznají?

☘️ je určen pro každého vážného zájemce/adepta na duchovní cestě

☘️ pokročilost nehraje žádnou roli

☘️ program je vždy přizpůsoben všem účastníkům

☘️  žádná část programu není povinná

☘️ celé setkání probíhá v milé a přátelské atmosféře

Ukázka manter a bhajanů:

 

FOTOALBA Z NAŠICH PŘEDCHOZÍCH AKCÍ

Co vše potřebuji s sebou?

📌 pohodlné oblečení na cvičení, přezůvky, vlastní karimatku na cvičení/jógamatku, deku, meditační polštářek, teplé oblečení a vhodnou obuv(pro případ odpolední procházky a cvičení venku). Hygienické potřeby.

Přespání

📌 je zajištěno na místě ve vlastním spacáku a na vlastní podložce

Strava

📌 vegetariánská / veganská / je součástí programu

Utišení – Maunam

📌 aby mohl být program efektivně uskutečněn, je vyžadováno utišení každého účastníka. Proto je mimo dobu určenou k přednáškám a dotazům dodržována maunam – ticho (nevyvolávání zbytečných podnětů k diskuzi, která by se netýkala praxe či obsahu soustředění).
 
Všem registrovaným účastníkům odesíláme ještě upřesňující e-mail 3 – 5 dní před akcí.
 

⚠️UPOZORNĚNÍ:

Na semináři může probíhat fotografování a natáčení krátkých videozáznamů za účelem prezentace a umístění na sociálních sítích a na webových stránkách www.setkaniscestou.cz. V případě, že nesouhlasíte s pořízením krátkých videozáznamů či fotografií své osoby, prosím informujte organizátora před začátkem konání.

Děkujeme.

🍀Příspěvek na akci:

👉 3200 Kč / 1 osoba za seminář + 150 Kč za přespání (1 noc) při registraci a platbě do 15. 11. 2023

👉 3400 Kč / 1 osoba za seminář + 250 Kč za přespání (1 noc) při registraci a platbě do 30. 11. 2023

👉 3600 Kč/ 1 osoba za seminář + 300 Kč za přespání (1 noc) při registraci a platbě do 20. 12. 2023

👉 3800 Kč/ 1 osoba za seminář + 350 Kč za přespání (1 noc) při registraci a platbě na místě

Příspěvek se hradí převodem na účet spolku Setkání s Cestou: 2101577705/2010

Variabilní symbol: 202312

Do poznámky uveďte: víkend + příjmení-jméno

Děkujeme.

Storno podmínky:

V případě zrušení účasti na akci je storno poplatek 20% z uhrazeného příspěvku. Zbylou částku z uhrazeného příspěvku budeme považovat za nevratný dar. Na oplátku se můžete účastnit našich aktivit v hodnotě zbylé částky příspěvku po dobu jednoho roku od uhrazení příspěvku. O své peníze tak nepřijdete. 

👉Osoby v nouzi, matky samoživitelky a penzisté mohou hradit příspěvek na akci dle individuálních možností – v takovém případě nás předem kontaktujte a najdeme společné řešení.

👉 Pokud se naopak nacházíte v příznivé finanční situaci, můžete přispět částkou libovolně vyšší. Svým příspěvkem podpoříte nejen spolek, ale i někoho, kdo je ve finanční nouzi a příspěvek si nemůže dovolit uhradit.

Cílem našeho spolku je provozování činností a společného programu tak, aby byla umožněna účast všem vážným zájemcům, i těm, kteří jsou momentálně v nouzi. Z tohoto důvodu jsou činnosti a program spolku založeny na vzájemné sounáležitosti.

Doporučené částky příspěvků zohledňují pokrytí nákladů akce. Dále je možné akci podpořit podle svých osobních možností formou darů (finanční i nefinanční dary). Je důležité podporovat každého člověka v jeho duchovním růstu. Tím podpoříme nejen jednotlivce, ale i celou společnost, neboť všichni jsme propojeni.

REGISTRACE NA AKCI

Kontakt na organizátory Setkání s Cestou:

setkaniscestou@gmail.com

Eva Kaiserová 775 186 712

Gerard Kaiser 775 226 781

REGISTRACE NA AKCI

Další podrobnosti o programu víkendových či týdenních pobytech:

📌 Hlavní náplní soustředění je intenzivní praxe technik a metod transformace na Cestě, kterými můžete ihned obohatit svůj životní styl. Cílem je dosáhnout upokojení mysli, rozvinutí pozornosti, porozumění skutečnosti a transformaci negativních zvykových energií na Cestě k radosti, osvícenému vhledu a zdraví. Tato praxe zahrnuje např. cvičení bdělé pozornosti, meditaci vhledu, meditaci soucítění a laskavosti, očistu čakramů, zpěv manter a bhajanů.

📌 Důraz je kladen na komplexní rozvoj duchovního, duševního i fyzického potenciálu člověka za účelem dosažení vhledu (integrální jóga). Jednotlivá cvičení dle programu soustředění čerpají z tradic indické, čínské, tibetské aj. jógy, včetně hathajógy, pranajámy, čchi-kungu, tummo (nauka o psychickém teple), křesťanské mystiky apod. Ukazují originální a vhodně se doplňující přístupy k duchovní praxi, jejíž podstata je ve všech tradicích stejná – experimentální a zkušenostní poznání pravé skutečnosti.

📌 Proto z nich mohou stejně tak dobře těžit teisté i ateisté, věřící i empiricky založení skeptici, lidé tzv. pokročilí i tzv. začátečníci. Experimentálním přístupem si kdokoliv může snadno ověřit skutečnou účinnost a výsledky těchto přístupů. Změnu nazírání na dosavadní stav mysli a vysvětlení metodiky jejich výcviku a kultivace dále během celého programu podporují spontánně se rozvíjející přednášky a zodpovídání dotazů učitelem k různým tématům spojeným s prováděnou praxí. Celým programem se zároveň přirozeně prolíná nácvik zdravé životosprávy, která je cestou k prevenci a postupnému uzdravení i z těch nejzávažnějších onemocnění. Co největší část programu probíhá za vhodných podmínek venku (zahrada, louka, okolní příroda) během meditačních procházek a výletů. Pro zájemce je připraven i nácvik tibetské jógy tummo (nauka o psychickém teple), při které adept postupně skrze očistu čakramového těla získává stále větší moc nad svým životem a zdravím. Vedlejšími průvodními jevy jsou např. snadné a radostné zvládání extrémních protikladů např. chladu a horka. Kdy demostrujeme a ukazujeme adeptům Cesty výhody zdravého radostného porozumění působení extrémního chladu a horka na lidský organismus.
To navazuje na celkový životni styl 10 pilířů zdraví (viz. vedení kurzů celoročního plavání v přírodě).

📌 Uskutečnění programu vyžaduje sebekázeň jednotlivců, aby se dosáhlo kolektivního utišení mysli a ovládání podnětů. Proto je mimo dobu určenou k přednáškám a dotazům dodržováno ticho – maunam (utišení/mlčení). Pouhé dodržování ohleduplnosti k ostatním a nevyvolávání zbytečných podnětů mimo rámec obsahu soustředění, umožní účastníkům vytvořit vhodnou duševní, kolektivní a osobní atmosféru a tak načerpat za pobytu v krásné přírodě nové fyzické a duševní síly, dosáhnout posunu v poznávání sebe sama a vrátit se do dalšího života a jeho problémů s novými přístupy a načerpanými silami.

REGISTRACE NA AKCI