Silvestrovské setkání s Cestou – Brno

💫Srdečně vás zveme na Silvestrovské Setkání s Cestou.💫✨

Pojďte s námi prožít Silvestrovský víkend jinak, netradičně, na vlně duchovní praxe ve společnosti podobně smýšlejících přátel.

Přijďte si s námi užít Silvestrovský večer bez drog a alkoholu. Zažijete božskou párty a extatický tanec a společnou meditaci s vložením sankalpy do nového roku.

To vše s Ivošem, pokračovatelem učení Fráni Drtikola.

Připravili jsme pro vás pestrý program na celý víkend. 💃🏻

Je možné se účastnit celého setkání nebo pouze Extasy Dance na Silvestra.

Celé setkání: Silvestrovský víkend + Extasy Dance

od 30. 12 od 9 hodin 

do 1. 1. do 1 hodiny ranní.

Extasy Dance

od 31. 12. od 18 hodin 

do 1. 1. do 1 hodiny ranní.

Konec programu 1. 1. po půlnoci se zajištěným přespáním na místě. Rozloučení 1. 1. mezi 9 – 10 hodinou.

Místo konání: Domeček, Antonína Procházky 9/5, Brno

Na akci je nutné: »»» registrovat se předem »»» uhradit příspěvek

👉 SILVESTROVSKÝ VÍKEND + EXTASY DANCE

👉 REGISTRACE ZDE

👉 EXTASY DANCE

👉 REGISTRACE ZDE

Ivoš je přímý žák Evžena Štekla (Evžen Štekl je přímý žák Fráni Drtikola). Ivoš dokončil Cestu pod vedením Evžena Štekla a Dr. Bohumila Housera (Vájua) již v 90. letech. Díky dokončení Cesty a požehnání mistra se Ivoš také současně uzdravil z nemocí, které považuje moderní medicína za neléčitelné. Od té doby pomáhá lidem na Cestě životem k poznání síly moudrosti a jejího vlivu na naše zdraví.

Zveme vás na naše pravidelné meditace – besedy – otázky – odpovědi každou středu a neděli

od 20 hodin

Připojení na všechny besedy přes ZOOM zde.

Orientační program víkendu od soboty 30. 12. do neděle 31. 12. do 18 hodin:

🍀 meditace 🍀 vipassana – nejúčinnější pradávná praxe meditace buddhistických adeptů na Cestě 🍀 učení Fráni Drtikola, Evžena Štekla, Bohumila Housera 🍀 energetické cvičení (čchi-kung) 🍀 očista a aktivace čakramů 🍀 kundalini joga 🍀 hatha joga 🍀 tibetská joga Tummo – Naropovy jogy 🍀 otužování 🍀 zen-buddhistický magicky uzdravující rituál Bohumila Housera 🍀 zdravá strava – společný pokrm Prasadam 🍀 celostní přístup k životosprávě 🍀 pilíře posilování moci zdraví a imunity 🍀 beseda, přednášky, otázky a odpovědi 🍀poezie a čtení súter či duchovní literatury 🍀 zpěv duchovních písní buddhismu, hinduismu, křesťanství – mantry, bhajany 🍀 meditace tancem 🍀 osobní rozhovory 🍀 osobní požehnání

Co můžete očekávat od programu celého víkendu a na co se můžete těšit?

Na intenzivní praxi vedoucí k vhledu osvícení a k síle moci zdraví.

Utišení – Maunam

📌 aby mohl být program efektivně uskutečněn, je vyžadováno utišení každého účastníka. Proto je mimo dobu určenou k přednáškám a dotazům dodržována maunam – ticho (nevyvolávání zbytečných podnětů k diskuzi, která by se netýkala praxe či obsahu soustředění).
 

Je setkání určeno pouze pro pokročilé nebo i pro začátečníky, kteří žádnou z uvedených praxí neznají?

☘️ je určen pro každého vážného zájemce/adepta na duchovní cestě

☘️ pokročilost nehraje žádnou roli

☘️ program je vždy přizpůsoben všem účastníkům

☘️  žádná část programu není povinná

☘️  celé setkání probíhá v milé a přátelské atmosféře

EXTASY DANCE – od neděle 31. 12. od 18 hodin do 1. 1. do 1 hodiny ranní:

🍀přivítání nově příchozích, seznámení 🍀meditace 🍀 živý zpěv a hraní manter a bhajanů 🍀extasy dance – božský tanec – spiritualita v tanci 🍀půlnoční slavnostní přípitek zdravým nápojem Kombucha

Co můžete očekávat od programu Silvestrovského večera Extasy Dance a na co se můžete těšit?

🍀 božskou párty 🍀krásné a inspirativní okamžiky mezi přáteli, kteří se v běžné společnosti cítí sami  🍀zažijete místo kocoviny povznesení a čistou radost

Ukázka manter a bhajanů:

 

FOTOALBA Z NAŠICH PŘEDCHOZÍCH AKCÍ

Co vše potřebuji s sebou?

📌 pohodlné oblečení na cvičení, přezůvky, vlastní karimatku na cvičení/jógamatku, deku, meditační polštářek, teplé oblečení a vhodnou obuv(pro případ odpolední procházky a cvičení venku). Hygienické potřeby.

Přespání

📌 je zajištěno na místě ve vlastním spacáku a na vlastní podložce (hradí se extra poplatek viz níže)

Strava

📌 vegetariánská / veganská 

  • v ceně celého víkendu je zahrnutý sobotní oběd a lehká večeře, nedělní snídaně, pozdní oběd a Silvestrovské hlavní teplé jídlo

  • v ceně Silvestrovského večera je zahrnuté Silvestrovské hlavní teplé jídlo 

Po celou dobru programu je možné zakoupit vegetariánské / veganské svačinky, dobroty, čaje, bylinné směsi.

Naše setkání jsou pro nás slavností Ducha, jsou pro nás velkou radostí a dbáme na to, aby každý měl dostatek všeho jídla i pití. 

 

⚠️UPOZORNĚNÍ:

Všem registrovaným účastníkům odesíláme ještě upřesňující e-mail 3 – 5 dní před akcí.

Na setkání může probíhat fotografování a natáčení krátkých videozáznamů za účelem prezentace a umístění na sociálních sítích a na webových stránkách www.setkaniscestou.cz. V případě, že nesouhlasíte s pořízením krátkých videozáznamů či fotografií své osoby, prosím informujte organizátora před začátkem konání.

Děkujeme.

🍀Příspěvek na celé setkání (víkend + Extasy Dance):

👉 3600 Kč/ 1 osoba za seminář + 300 Kč za přespání (1 noc) při registraci a platbě do 20. 12. 2023

👉 3800 Kč/ 1 osoba za seminář + 350 Kč za přespání (1 noc) při registraci a platbě do 30. 12. nebo na místě

🍀Příspěvek pouze na Extasy Dance:

👉1000 Kč / 1 osoba  + 300 Kč za přespání při registraci a platbě do 20. 12. 2023

👉1300 Kč/ 1 osoba + 350 Kč za přespání při registraci a platbě do 31. 12. nebo na místě

Příspěvek se hradí převodem na účet spolku Setkání s Cestou: 2101577705/2010

Variabilní symbol: 202312

Při účasti na celý víkend do poznámky uveďte: víkend + příjmení-jméno

Při účasti na Extasy Dance do poznámky uveďte: dance + příjmení-jméno

Po uhrazení příspěvku vám bude odeslána vstupenka e-mailem. Vstupenku není nutné tisknout.

Děkujeme.

Storno podmínky:

V případě zrušení účasti na akci je storno poplatek 20% z uhrazeného příspěvku. Zbylou částku z uhrazeného příspěvku budeme považovat za nevratný dar. Na oplátku se můžete účastnit našich aktivit v hodnotě zbylé částky příspěvku po dobu jednoho roku od uhrazení příspěvku. O své peníze tak nepřijdete. 

👉Osoby v nouzi, matky samoživitelky a penzisté mohou hradit příspěvek na akci dle individuálních možností – v takovém případě nás předem kontaktujte a najdeme společné řešení.

👉 Pokud se naopak nacházíte v příznivé finanční situaci, můžete přispět částkou libovolně vyšší. Svým příspěvkem podpoříte nejen spolek, ale i někoho, kdo je ve finanční nouzi a příspěvek si nemůže dovolit uhradit.

Cílem našeho spolku je provozování činností a společného programu tak, aby byla umožněna účast všem vážným zájemcům, i těm, kteří jsou momentálně v nouzi. Z tohoto důvodu jsou činnosti a program spolku založeny na vzájemné sounáležitosti.

Doporučené částky příspěvků zohledňují pokrytí nákladů akce. Dále je možné akci podpořit podle svých osobních možností formou darů (finanční i nefinanční dary). Je důležité podporovat každého člověka v jeho duchovním růstu. Tím podpoříme nejen jednotlivce, ale i celou společnost, neboť všichni jsme propojeni.

 

Kontakt na organizátory Setkání s Cestou:

setkaniscestou@gmail.com

Eva Kaiserová 775 186 712

Gerard Kaiser 775 226 781

 

Další podrobnosti o programu víkendových či týdenních pobytech:

📌 Hlavní náplní soustředění je intenzivní praxe technik a metod transformace na Cestě, kterými můžete ihned obohatit svůj životní styl. Cílem je dosáhnout upokojení mysli, rozvinutí pozornosti, porozumění skutečnosti a transformaci negativních zvykových energií na Cestě k radosti, osvícenému vhledu a zdraví. Tato praxe zahrnuje např. cvičení bdělé pozornosti, meditaci vhledu, meditaci soucítění a laskavosti, očistu čakramů, zpěv manter a bhajanů.

📌 Důraz je kladen na komplexní rozvoj duchovního, duševního i fyzického potenciálu člověka za účelem dosažení vhledu (integrální jóga). Jednotlivá cvičení dle programu soustředění čerpají z tradic indické, čínské, tibetské aj. jógy, včetně hathajógy, pranajámy, čchi-kungu, tummo (nauka o psychickém teple), křesťanské mystiky apod. Ukazují originální a vhodně se doplňující přístupy k duchovní praxi, jejíž podstata je ve všech tradicích stejná – experimentální a zkušenostní poznání pravé skutečnosti.

📌 Proto z nich mohou stejně tak dobře těžit teisté i ateisté, věřící i empiricky založení skeptici, lidé tzv. pokročilí i tzv. začátečníci. Experimentálním přístupem si kdokoliv může snadno ověřit skutečnou účinnost a výsledky těchto přístupů. Změnu nazírání na dosavadní stav mysli a vysvětlení metodiky jejich výcviku a kultivace dále během celého programu podporují spontánně se rozvíjející přednášky a zodpovídání dotazů učitelem k různým tématům spojeným s prováděnou praxí. Celým programem se zároveň přirozeně prolíná nácvik zdravé životosprávy, která je cestou k prevenci a postupnému uzdravení i z těch nejzávažnějších onemocnění. Co největší část programu probíhá za vhodných podmínek venku (zahrada, louka, okolní příroda) během meditačních procházek a výletů. Pro zájemce je připraven i nácvik tibetské jógy tummo (nauka o psychickém teple), při které adept postupně skrze očistu čakramového těla získává stále větší moc nad svým životem a zdravím. Vedlejšími průvodními jevy jsou např. snadné a radostné zvládání extrémních protikladů např. chladu a horka. Kdy demostrujeme a ukazujeme adeptům Cesty výhody zdravého radostného porozumění působení extrémního chladu a horka na lidský organismus.
To navazuje na celkový životni styl 10 pilířů zdraví (viz. vedení kurzů celoročního plavání v přírodě).

📌 Uskutečnění programu vyžaduje sebekázeň jednotlivců, aby se dosáhlo kolektivního utišení mysli a ovládání podnětů. Proto je mimo dobu určenou k přednáškám a dotazům dodržováno ticho – maunam (utišení/mlčení). Pouhé dodržování ohleduplnosti k ostatním a nevyvolávání zbytečných podnětů mimo rámec obsahu soustředění, umožní účastníkům vytvořit vhodnou duševní, kolektivní a osobní atmosféru a tak načerpat za pobytu v krásné přírodě nové fyzické a duševní síly, dosáhnout posunu v poznávání sebe sama a vrátit se do dalšího života a jeho problémů s novými přístupy a načerpanými silami.