V koncentráku na náměstí 
esesáka srazil pěstí.
A když přijel Amík v tanku,
už měl otevřenou branku!

Starodávná a jasná
je tato víra,
jak dávných šamanů
z jeskyně Altamira.

Podívej!
Velí Šaman bílý:
Už tenkrát v neolitu
jsme tu byli!

Bdělostí a vhledem
přemohl Máju –
smíchem Buddhů
se směje Vájů!

Kdo myslí si, že už odešel,
ten se mýlí.
Za vysokou horou
jeho hlas stále sílí:

Mám tu plno dobrého vína!
Volá na všechny Boží tvory
a budí je ze snů –
do Satori!