Nauka a praxe

Nauka je souhrnem inspirace všech kultur před námi – tisíciletími praxí ověřených metod, technik, praxí, jakož i moderní objevy věd, které mohou podstatně pomoci na Cestě k poznání Nejvyššího a v celku vytváří životní styl jednotlivce, který pomáhá “opravovat” život tak, aby mohl kráčet po cestě v souladu.

Na Cestě k Probuzení jsou nám inspirací všichni ti, kteří již kráčeli před námi a došli do Cíle – těmi jsou zejména Fráňa Drtikol, Evžen Štekl, Bohumil Houser a mnozí další, ale i celé systémy v rámci různých kultur jako Advaita, Patanjali jóga, Budhovo učení a Kristovo učení.

Praxe, kterou praktikujeme a kterou s námi můžete sdílet na našich on-line setkáních, seminářích i jiných akcích je velmi pestrá. Z této velké palety možností navracející člověka ke své přirozenosti, zde zmíníme ty stěžejní, kterými nás Ivoš provází:

Meditace * Vipassana * Kin-hin * Átmavičára – sebedotazování * Hatha jóga se spánkovým dechem * Jóga Nidra * Maunam – utišení * Tummo – nauka o psychickém teple * energetické cvičení – čchi-kung * pročišťování čakramů * Phowa

V neposlední řadě se na setkáních věnujeme i zdravému životnímu stylu – zdravé životosprávě v souvislosti s imunitou a při nejrůznějších příležitostech se otevírá prostor pro zakoušení hudby, vnímání hlubokého smyslu a významu manter a bhajanů.

Více informací o nauce a praxi můžete dohledat v naší bohaté KNIHOVNĚ – sekce audio, video, texty.

Srdečně vás tímto také zveme na pravidelná setkání s Ivošem a společenstvím přátel Cesty on-line na ZOOM – cvičení nebo besedy – více informací v sekci  SETKÁVÁNÍ.