Meditace a praxe s Ivošem 

žákem Evžena Štekla a Bohumila Housera

Učení Fráni Drtikola

                                     

“Probuzení je otevřením mysli do celého vesmíru. Naše podstata i vesmíru je mír / všechen pokoj / a to je Probuzení k přirozenosti. Pábením se po této kvalitě a jejím následováním je Cesta.” Ivoš

📌 Meditace, praktikování, cvičení, setkávání a besedy.

📌 Otázky a odpovědi týkající se nejen duchovní praxe, ale jakýchkoli oblastí života.

📌 Propojení duchovního a praktického života aneb zavedení duchovních aspektů do každodenního života.

📌 Posilování zdraví přirozenými prostředky.

📌 Osobní setkání s Ivošem – konzultace, dokusan.

“Koncepty Učení mají za účel poznání, které osvobodí naše srdce. Nejsou sami o sobě pravdou. Pokud je však přijmeme, stanou se Cestou k Poznání”.

“Poznání pravdy nás osvobozuje nejen filozoficky či duchovně, ale postupně transformuje celý náš život, celou naši bytost jakož i naše chápání a vnímání vesmíru a všeho živého kolem nás. Tak se vedlejším účinkem kráčení po Cestě životem, uzdravujeme z bezmoci nemocí, k radosti z nektaru podstaty života a smrti a k síle moci zdraví a smysluplného života. Nechme se inspirovat tisíciletími praxí ověřených metod, technik, praxí, jakož i moderními objevy věd, které mohou podstatně pomoci na Cestě k poznání Nejvyššího.” 

Ivoš

Název díla/obrazu: Dosažený stav, r. 1959, autor: Evžen Štekl, olej na desce.

Tento obraz věnoval Evžen Ivošovi kolem r. 1993 při příležitosti dokončení Cesty.