O nás

Setkání s Cestou je spolek založený v roce 2019. Jeho účelem je sdružování se a naplňování společných zájmů jeho členů a dalších zájemců v oblastech týkajících se praktikování metod osobního rozvoje přirozenou cestou. Jedná se zejména o Učení Františka Drtikola a jeho žáka Evžena Štekla a dále o metody pocházející z tradičních duchovních škol a ověřených duchovních tradic lidstva.

Setkání s Cestou systematicky rozvíjí všechny úrovně naší bytosti, která stojí na třech pilířích:

Pilíř 1. Tělo, energie & zdraví
Zdravá životospráva / strava, půst a očista / jóga, čchi-kung, čakramy / alternativní postupy pro prevenci a sebe léčení / cvičení a automasáže / relaxace a spánek / tummo – nauka o psychickém teple atd.

Pilíř 2. Mysl, meditace & poznání
Základní a pokročilé techniky práce s myslí / upokojení a sebepoznání / maunam / vippasana a kin-hin / zkušenosti samádhi, kenšó a satori / meditace / mantry a bhajany / koany, výklad svatého písma, přednášky / nedualita a přirozený stav atd.

Pilíř 3. Srdce, vztahy & svět
Sebeláska, empatie a soucítění / mettabhavana / životní role a naše pravé já / partnerské vztahy a tantra / rodiče a děti / práce a seberealizace / přirozené uspořádání společnosti / vývoj evropské civilizace a globalizace / člověk, příroda a vesmír / věda a spiritualita atd.

Setkání s Cestou nám může přinést více přirozenosti, zdraví, klidu, sebejistoty, vitality, kreativity, radosti, empatie a lepší chápání sebe sama, druhých a světa, ve kterém žijeme. Může otevřít náš vnitřní zrak k vhledu do odvěkých otázek lidstva po smyslu existence a podstatě světa a vědomí, života a smrti. Díky tomu se můžeme stát úplnější, svobodnější a šťastnější bytostí. Budeme vědět, proč tu jsme, odkud jsme přišli a kam směřujeme. V řeči moderní psychologie se jedná o poznání našeho nevědomí, nalezení středu a realizaci psychické celistvosti člověka (C. G. Jung). Jóga a spiritualita nám ukazuje, že každá živá bytost ve vesmíru má v sobě vrozený potenciál vývoje směrem k úplnosti, sebeuvědomění a absolutnímu štěstí. Staří čínští filosofové  tomuto přirozenému vanutí dechu života dali poetické jméno Cesta (Velké Tao). 

Om Lokah Samastah Sukhino Bhavantu.

 

 

5 1 vote
Article Rating
Přihlášení
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments