O nás

SETKÁNÍ S CESTOU je systém úplného rozvoje těla & mysli s využitím nejúčinnějších autentických technik z různých světových kultur a civilizací. SETKÁNÍ S CESTOU systematicky rozvíjí všechna „patra“ naší bytosti, která stojí na třech pilířích:

Pilíř 1. Tělo, energie & zdraví
Zdravá životospráva / strava, půst a očista / jóga, čchi-kung a energetické tělo / alternativní postupy pro prevenci a sebe léčení / cvičení a automasáže / relaxace a spánek / tummo – extrémní otužování a posilování imunity atd.

Pilíř 2. Mysl, meditace & poznání
Základní a pokročilé techniky práce s myslí / upokojení a sebepoznání / vippasana a  kinhin / strava pro meditaci / zkušenosti samádhi, kenšó a satori / extatické meditace a prožitky / posvátný zpěv a tanec / mantra, koan a celodenní meditace / nedualita a přirozený stav atd.

Pilíř 3. Srdce, vztahy & svět
Sebeláska, empatie a soucítění / mettabhavana / životní role a naše pravé já / partnerské vztahy a tantra / rodiče a děti / práce a seberealizace / přírozené uspořádání společnosti / vývoj evropské civilizace a globalizace / člověk, příroda a vesmír / věda a spiritualita atd.

SETKANÍ S CESTOU nám může přinést vice přirozenosti, zdraví, klidu, sebejistoty, vitality, kreativity, radosti, empatie a lepší chápání sebe sama, druhých a světa, ve kterém žijeme. Může otevřít náš vnitřní zrak k vhledu do odvěkých otázek lidstva po smyslu existence a podstatě světa a vědomí, života a smrti. Díky tomu se můžeme stát úplnější, svobodnější a šťastnější bytostí. Budeme vědět, proč tu jsme, odkud jsme přišli a kam směřujeme. V řeči moderní psychologie se jedná o poznání našeho nevědomí, nalezení středu a realizaci psychické celistvosti člověka (C. G. Jung). Jóga a spiritualita nám ukazuje, že každá živá bytost ve vesmíru má v sobě vrozený potenciál vývoje směrem k úplnosti, sebeuvědomění a absolutnímu štěstí. Staří čínśtí filosofové  tomuto přirozenému vanutí dechu života dali poetické jméno Cesta ( Velké Tao). 

Lektor – průvodce – Ivoš, hovoří o velké milosti, které se mu dostalo, když vzpomíná na mistrné vedení  vynikajících učitelů a autorit: Evžena Štekla, žáka slavného fotografa a učitele buddhistické meditace a kundalini jógy Františka Drtikola. Systém SETKANÍ S CESTOU pak vychází také z učení  Dr. Bohumila Housera, který je legendou československé a světové alternativní medicíny, průkopníka jógy, čchi-kungu, buddhismu a zenu v Evropě a u nás. Přednášel na konferencích v západní Evropě, Americe a Asii a v Kodani mu byl udělen čestný doktorát od Světové konference alternativní medicíny. Pan Houser vytvořil zcela unikátní systém, ve kterém synergicky propojil nejúčinnější a staletími ověřená cvičení a poznatky z tradic jógy, buddhismu, taoismu, zenu, šamanismu, křesťanské mystiky, přírodního léčitelství i moderní vědy.

Ivoš se díky postupu  dokončení Cesty v mládí neočekávaně zcela uzdravil z vážné nemoci, neléčitelné klasickou medicínou. Podobně jako Dr. Houser odvádí lidi, kteří k němu přichází od  potíží a nemocí k návratu ke zdraví. Někteří lidé v psychospirituální krizi tvrdí, že jim ukázal cestu ze složitých životních situací, depresí, závislostí atd. k radikální osobní transformaci a naplněnému životu. Někteří vzpomínají jak v jeho přítomnosti prožili to, co v zenovém buddhismu nazývají kenšó či satori, „náhlé osvícení“ či „vhled do podstaty své mysli“. Jiní rozvinuli své tvůrčí schopnosti a sami nyní pomáhají druhým.

Nejslavnější vědec 20. století Albert Einstein prohlásil: „Náboženství budoucnosti bude kosmické náboženství. Překročí osobního boha a vystříhá se dogmat a teologie, zahrnujíc v sobě oblast přírodní, tak i duchovní, bude založeno na religiózním cítění, vyrůstajícím ze zkušeností, objímající všechny věci, přírodní i duchovní jako smysluplnou jednotu.“

Tato budoucnost je již tady. Vždy tu byla a vždy bude přítomná. Pro každého, kdo se odvážně vydá na Cestu ultimátního rozvoje svého těla & mysli.

Když vykročíme, Cesta se před námi zcela náhle otevře jako „… nějaká úžasná stará zaprášená brána,“ říká o své zkušenosti Ivoš.

 

0 0 votes
Article Rating
Přihlášení
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments