Setkání s Cestou

Setkání s Cestou je spolek, který byl založený v roce 2019. Jeho účelem je sdružování se a naplňování společných zájmů jeho členů a dalších zájemců v oblastech týkajících se praktikování metod osobního rozvoje přirozenou cestou. Jedná se zejména o Učení Františka Drtikola a jeho žáka Evžena Štekla a dále o metody pocházející z tradičních duchovních škol a ověřených duchovních tradic lidstva.

Setkání s Cestou jako Tři klenoty

Tři klenoty jsou někdy též nazývané jako “Tři útočiště”. Představují ústřední pojem buddhismu a nejlépe náš záměr definují, proto jej pro charakteristiku spolku použijeme.

                                                             🪷🪷🪷

  1. klenot představuje probuzená, osvícená osoba – též “učitel”, Buddha
  2. klenot představuje nauka, která je cestou k univerzální pravdě – též : “učení”, Dharma
  3. klenot představuje společenství lidí usilujících o Probuzení – též “spolek”, Sangha

Setkání s Cestou je společenství přátel, kteří praktikují nauku ve svém každodenním životě a účastní se Satsangu (společné rozhovory s Probuzenou osobou – tzv. setkání s Pravdou). Svou činností je vytvářen nezávislý přesah i pro širší společnost, neboť dochází k přelivu něčeho velmi smysluplného (spiritualita). Těmito přesahy se pak může širší společnost inspirovat, růst nebo souznět.

Proč Setkání s Cestou?

Jóga a spiritualita nám ukazuje, že každá živá bytost ve vesmíru má v sobě vrozený potenciál vývoje směrem k úplnosti, sebeuvědomění a absolutnímu štěstí. Staří čínští filosofové  tomuto přirozenému vanutí dechu života dali poetické jméno Cesta (Velké Tao).

Setkání s Cestou nám může přinést více přirozenosti, zdraví, klidu, sebejistoty, vitality, kreativity, radosti, empatie a lepší chápání sebe sama, druhých a světa, ve kterém žijeme. Může otevřít náš vnitřní zrak k vhledu do odvěkých otázek lidstva po smyslu existence a podstatě světa a vědomí, života a smrti. Díky tomu se můžeme stát úplnější, svobodnější a šťastnější bytostí.

Setkání s Cestou systematicky rozvíjí všechny úrovně naší bytosti, která stojí na třech pilířích:

Pilíř 1. Tělo, energie & zdraví
Zdravá životospráva / strava, půst a očista / jóga, čchi-kung, čakramy / alternativní postupy pro prevenci a sebe léčení / cvičení a automasáže / relaxace a spánek / tummo – nauka o psychickém teple atd.

Pilíř 2. Mysl, meditace & poznání
Základní a pokročilé techniky práce s myslí / upokojení a sebepoznání / maunam / vippasana a kin-hin / zkušenosti samádhi, kenšó a satori / meditace / mantry a bhajany / koany, výklad svatého písma, přednášky / nedualita a přirozený stav atd.

Pilíř 3. Srdce, vztahy & svět
Sebeláska, empatie a soucítění / mettabhavana / životní role a naše pravé já / partnerské vztahy a tantra / rodiče a děti / práce a seberealizace / přirozené uspořádání společnosti / vývoj evropské civilizace a globalizace / člověk, příroda a vesmír / věda a spiritualita atd.

Om Lokah Samastah Sukhino Bhavantu.

Šťastné ať jsou všechny světů bytosti.

 

 

5 2 votes
Article Rating
Přihlášení
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments