Publikováno Napsat komentář

“Svět jsou jen Iluze (=NIC) a Bůh je Jediná Skutečnost”

Podstatou všech filozofií i jejich svatým grálem je “Nic.”

Parmenidés se proslavil dvěma výroky:”…neboť bytí jest, kdežto nic věru není”.

A ještě slavnějším – “nesnesitelná lehkost bytí”, který se stal i mottem a názvem pro naší generaci tak populárního románu Ludvíka Kundery.

Zde je možné krásně vidět, jak podmíněná filozofie může být. Filozofie se může trápit významem těchto slov.

Klíč k porozumění je v tom slově “NIC”, že je tím odhozeno všechno dualistické chápání vesmíru jako “světa”, podmíněné duchovní nevědomostí o podstatě Sebe Sama – podstatě Všehomíru a je nahrazeno nepodmíněným přímým pohledem na vesmír, jakožto “království nebeské”, jak vzletně symbolicky nazývá toto uvědomění např. duchovní tradice křesťanské mystiky vycházející z Bible.

Krásně stejný význam vystihuje Vájů – Bohumil Houser, dr.h.c.

“Svět jsou jen Iluze (=NIC) a Bůh je Jediná Skutečnost”.

Nebo také:

„Vše jsou iluze a Bůh je jediná Realita. A to, co Vám tu říkám, jsou také iluze.”

(www.byti.eu)

Tak jako když se jednomu adeptovi duchovní cesty, kdy se věnoval praxi pod vedením Evžena Štekla (žák Fráni Drtikola) a Bohumila Housera (kdysi po letech oné praxe při prasknutí bublinky na hladině minerálky), probudilo a navrátilo poznání, že tento vesmír je ve skutečnosti “Bohem”, že “Bůh” nikam neodešel a je poetickým eufemismem, pouhou kvalitou vědomí vesmíru a je tu celou dobu a netřeba jej proto hledat. Neb s tou bublinkou nenávratně rozplynula se myšlenka na já, i na svět, které vytvářely tu podivuhodnou iluzi světa o tom, že tento vesmír je světem, ve kterém místo pro Boha není nebo kde zůstává vytlačen do víry o životě po smrti fyzického těla.

V tento moment byl splněn pravý účel filozofie, poznání podstaty onoho filozofického Nic.

A že celá původní Philo – Sophia (láska (dospívající) k moudrosti) byla praktickou duchovní meditací a vycházela z přímého poznání Skutečnosti – kde všechno chápání reality založené na dualitě toho, co je podmíněné a co nemůže existovat samo o sobe, t.j. bez zprostředkování podmíněnosti trojice -subjektu vztahu zakoušení a objektu je míněno a odhozeno jediným slovem – NIC..

.. a tedy, že svět jsou jen představy o vesmíru a žádná z nich není skutečná sama o sobě, vždy je závislá na jiné představě a tato pavučina představ je to, co ve skutečnosti vytváří dojem relativní, podmíněné existence “světa”.

Tak jako v učení Gnosé, tak jako Džnána Jógu jediným odhozením všeho, co není podstatou Já Jsem, které očima vnitřního rozlišování jediné může obstát před břitvou rozlišování, na to co může existovat samo o sobě jako empirická zkušenost a na to, co je podmíněné zakoušením objektů jako toto nejsem já, to je  Ne-Já ..

Pokud se pak tedy po vzoru dávných mistrů, mudrců, či světců oddáme tomuto úsilí a s dobrým vedením nahlédneme významu této pravdy, porozumíme vší té poezii a lásce k moudrosti uchované ve svatých knihách a filozofických spisech největších z velikánu lidského rodu.

Nezbývá než dodat pak, že moudrost má svou osvobozující sílu, (Šrí Mahadeví Kundalini Má, (Boží prozřetelnost ducha svatého), která pak mění náš život neuvěřitelným způsobem, dokud nedosáhne kvality dalšího z pověstných výroků velkého Parmenida:

“Nesnesitelná jest tato lehkost bytí”.

Teprve zde pak porozumíme božským výrokům svatých knih neb spatříme neuvěřitelné “co ucho neslyšelo, co oko nevidělo, co na mysl nepřišlo“, na vlastní “oči”.

Ivoš

 

Publikováno Napsat komentář

Víkendový seminář s Ivošem – reference od Zuzky

S velkou radostí s vámi sdílíme referenci Zuzky, která se účastnila víkendového semináře s Ivošem. Zuzka přišla na Setkání ​v období, kdy aktivně hledala možnost, jak změnit svou vnitřní životní filozofii. Zdálo se jí, že to, co bylo předáno výchovou a kulturním prostředím, je ne úplně dobře postavené a byla rozhodnutá přenastavit věci tak, aby ji dávaly smysl a byla vnitřně spokojená. Přála si žít dobře, v souladu se sebou i se světem. Od té doby dostává laskavé odpovědi na všechny ty drobné otázky, které se týkaly zdraví i vztahů … Přejeme hezký poslech, doprovodné foto: z akcí

 

 

Publikováno Napsat komentář

Soustředění v přírodě I. 7.5.- 21.5. 2022 Meditace, Učení a praxe dle Fráni Drtikola

 

 

Soustředění probíhalo v rekonstruované chalupě v podhůří Šumavy.

Program byl po celou dobu veden naším Učitelem Ivošem, pokračovatelem Učení Fráni Drtikola, českého učitele buddhismu. 

Náplní byla praxe budhistické meditace vhledu a porozumění přirozenosti skutečnosti, praxe bdělé pozornosti, meditace vhledu a soucítění, Anapanasatí, sebedotazování – atmavičára, vipassana, kin-hin, maunam, tummo a další.

Cvičili jsme čchi-kung, čakramy a hathajógu při ranním slunci, odpoledne jsme trávili zpravidla u vody.

Probíhala spousta přednášek na nejrůznější témata. Připravovala se zdravá vegetariánská či veganská strava. Během večerů se společně zpívaly mantry a bhajany.

Reference účastníků:

Jana

Skvělé prostředí, úžasná atmosféra, pohodový přístup. Za týden jsem si odpočinula, jako kdybych měla 2 roky prázdnin. Jsem namotivována tu spoustu tipů na zdravé stravování i životní styl zavést do svého současného života. Děkuji. 

Vladěnka

Děkuji za možnost zažít toto nádherné setkání vědomých lidí a sama sebe na cestě za poznáním. Ze srdce děkuji Ivošovi za jeho moudrost, radost, přímost a pokoru, se kterou umí předávat široké spektrum znalostí. Je to opravdový Učitel a empatický rádce. Velmi jsem ocenila svobodu a prostor k zapojení se do cvičení a programu, který plynul intuitivně, bez tlaku. Dokonalé jídlo, s láskou připravované všemi, kdo se chtěl zapojit, pomáhalo k uzdravování těla, zpěv a hluboké rozpravy s Učitelem povzbudily duši. Harmonie těla a ducha. Plavání v rybníce či zchlazení v lesní tůni a překrásná příroda zážitek jen umocnila.

Těším se na další setkání. 

Eva

Díky soustředění se mi podařilo propojit a více pochopit souvislosti, což mi přineslo úlevu. Podařilo se mi postoupit v meditaci o další krůček, za což jsem vděčná.