Příspěvky a dary

Cílem našeho společenství je provozování činností a společného programu tak, aby byla umožněna účast všem vážným zájemcům, i těm, kteří jsou momentálně v nouzi. Z tohoto důvodu jsou činnosti a program spolku založeny na vzájemné sounáležitosti.

V praxi to vypadá tak, že jsou stanoveny minimální doporučené částky příspěvků, které zohledňují pokrytí nákladů akce a dále lidé mohou pomoci dle svých osobních možností formou darů (finanční i nefinanční dary) nebo pomocí s organizací  našich aktivit.

Storno podmínky na víkendové a týdenní akce:

V případě zrušení účasti na akci je storno poplatek 20% z uhrazeného příspěvku. Zbylou částku z uhrazeného příspěvku budeme považovat za nevratný dar. Na oplátku se můžete účastnit našich aktivit v hodnotě zbylé částky příspěvku po dobu tří let od uhrazení příspěvku. O své peníze tak nepřijdete. 

Je důležité podporovat každého člověka v jeho duchovním růstu. Tím podpoříme nejen jednotlivce, ale i celou společnost, neboť všichni jsme propojeni.

Na Cestu nás přivádí zapletení se do samsáry, které zahrnuje vše, co nám způsobuje utrpení. Často to jsou i nejrůznější závislosti a démoni, kteří nás připravují o spoustu (nejen) finančních prostředků. Pokud je už člověk na Cestě, zpravidla se mu mění i hodnoty a zcela přirozeně přesměrovává tok prostředků ze “špatných aktivit” na ty “dobré”. Toto přesměrování člověka transformuje tak, že jeho energie získává odezvu dobré karmy – a tímto pomáhá nejen sobě, ale účastní se mise Učení ve společnosti a tím se podílí na dopadu dobré karmy společného úsilí celé sanghy. Zároveň pomáhá i dalším lidem, kteří by se chtěli věnovat praxi, ale nachází se zrovna v tíživé finanční situaci. Tento fenomén je obsažen v celém principu karmajógy.

Doporučené výše příspěvků »»»

příspěvek ve výši 140 Kč se hradí:

 • ranní cvičení/meditace úterky a čtvrtky od 5:30 hodin
 • večerní cvičení/meditace sobota a neděle od 18 hodin
 • cvičení každou středu od 18 hodin v případě účasti online

příspěvek ve výši 200 Kč se hradí:

 • večerní beseda a zpívání každou středu od 20 hodin
 • večerní beseda každou neděli od 20 hodin
 • cvičení každou středu od 18 hodin na Praze 8

Možno hradit i předem za “balíčky”:

 • 10 cvičení/meditací se slevou 10%: 1260 Kč 
 • 15 cvičení se slevou 20%: 1680 Kč 
 • 20 cvičení se slevou 30%: 2940 Kč 

Setkání s Ivošem (konzultace): na konzultaci je nezbytné se předem objednat emailem nebo přes WhatsApp. Příspěvek je dobrovolný a jeho výše je stanovena po dohodě s Ivošem. Kontakt na Ivoše najdete zde.

Platební údaje 

Hradit můžete prostřednictvím QR kódů.

Pokud se nacházíte v příznivé finanční situaci můžete přispět částkou libovolně vyšší. Svým příspěvkem podpoříte nejen nás, ale i někoho, kdo je ve finanční nouzi a příspěvek si nemůže dovolit uhradit.

Pokud se nacházíte momentálně v nepříznivé finanční situaci můžeme společně najít řešení:

 • popište nám svou finanční situaci – kolik jste schopni zaplatit za akci (jednorázově nebo ve splátce)
 • nabídněte jiné nepeněžní způsoby pomoci spolku (např. s organizací aktivit, zapojením se do našich činností nebo využití osobních darů ve prospěch společenství)

Bankovní účet pro zasílání příspěvků a darů: 2101577705 / 2010

V případě zaslání daru – uveďte do poznámky pro příjemce „Dar“ (bez variabilního symbolu).

V případě hrazení příspěvku za cvičení a setkávání – uveďte do poznámky pro příjemce „Setkání“ (variabilní symbol 777000).

Poděkovaní Vám všem, kteří tyto aktivity podpoříte.

Otázky a odpovědi k zamyšlení:

🍀 Proč bych měl být štědrý?

Štědrost (Dána) ve svých rozpravách hluboce vyzdvihoval i sám Buddha Šakjamuni. Buddha učil, že štědrost vytváří radostné srdce a poklidnou mysl, a že je prvním krokem na cestě směrem k hluboké radosti a soucitu. Dávající srdce podporuje naši vnitřní praxi a zbavuje nás zatuhlosti egoistického přístupu „vlastnit a udržet“. Dávající podporuje darem soudržnost celé společnosti a karmicky se těmito skutky vyvazuje ze svých vlastních pout! Dávající tedy pomáhá v prvé řadě nejvíce sám sobě, ale i celé společnosti. Vše je propojeno. Ivoš dodává, že schopnost soucítit a dávat nezištně a pomáhat druhým, nás učí kráčet k lidské zralosti a velikosti.

🍀 Jak konkrétně pomáhám vlastní štědrostí celé společnosti?

Tuto otázku nám svou odpovědí osvětluje Mātā Amritānandamayī Devī (dále jen AMMA). Amma hovoří o tom, že na naši společnost se můžeme dívat jako na mnohapatrový dům, kde ve spodních patrech bydlí chudí lidé a v horních bohatí. Jestliže dojde k požáru (hněv, nenávist, výbuchy násilí) v nejnižším patře domu (chudí lidé), požár pak zachvátí celou společnost a zničí i ty, kdo se nachází v horních patrech společnosti (bohatí lidé).

Ivoš k tomuto dodává: „Toto by mělo být motivací – udržet společnost v soudržnosti a ukázat, že je postavena na životaschopných základech. „Bohatí se starají o ty méně zajištěné i tím způsobem, že jim umožňují postup na Cestě. Tak se stávají skutečnými lídry. Těm patří prostředky pro to, aby mohli společnost posunout zase o kousek dál. Ostatní je s vděkem rádi následují a pomáhají zase jinými, dostupnými způsoby. Zkušenější vede toho, kdo je méně zkušený. Toto je přirozený stav věcí. A tak společnost, která žije dle přírodních zákonů netrpí zbytečnými sváry a boji, ale dobře  prosperuje a rychle postupuje ve svém rozvoji

A tak, ať už přispíváte finančně nebo pomocí s organizací aktivit, dobrými referencemi, nápady apod., vždy se tak účastníte i této mise společenství přátel Cesty pro celou společnost v přesvědčení, že to může naši společnost dlouhodobě pozitivně inspirovat k dobrému dalšímu vývoji.

 

Za příspěvky všem děkujeme.

Om Lokah Samastah Sukhino Bhavantu.

Šťastné ať jsou všechny světů bytosti.