Tripura Rahasja je jedním ze základních a prastarých děl o nedvojné filosofii tradice Dévi (Bohyně Šakti) a její praxi, džňána józe. Její dennIí studium doporučoval Ramana Mahárioši z Arunáčaly. Dílo postupně odpovídá na otázky o podstatě světa i člověka a rozebírá základnípodmínky poznání, z nichž za nejdůleužitIější považuje vlastní správné a vytrvalé ̇úsilí smřující k osobní, přímé, neduální a nadrozumové zkušenosti. Pouhé čtení duchovní literatury a nekonečné diskuse nejsou cestou k cíli. Upozorňuje i na překážky a omyly na této stezce, pojednává i o různých druzích džňáninů. Vysoce zajímavá a závažná je i stať o různých druzích samádhi, z nichž nejvyšší není trans se zapomenutím světa, ale naopak vědomé spočívání v Nejvyšší SkuteEčnosti při vědomí světa a v přirozené činnosti.