Síla bdělé pozornosti
Pátrání v prostoru bdělé pozornosti a v hlavních zdrojích její síly

Napsal
Nyanaponika Thera

Do češtiny přeložili
Dr. Bohumil Houser
Ing. Liba Pavlincová
Radka Kolebáčová

 

Ukázka z textu 

Je bdělá pozornost skutečně silou, jak se to požaduje v nadpise tohoto eseje?  Z hlediska smyslu obyčejného života to tak nevypadá. Z tohoto hlediska má pozornost dosti skromné místo mezi zdánlivě důležitějšími mentálními hodnotami, které slouží k plnění nízkých přání. Tu znamená pozornost pouze „střežit vlastní kroky“ tak, aby člověk nezakopl nebo nezmeškal příležitost při sledování vlastních cílů. Jenom někdy, v případě zvláštních úkolů a povolání, je pozornost pěstována více, ale i zde se pokládá za podřadnou a nejsou poznány její další projevy a možnosti.

Dokonce i ten, kdo se obrátí k Buddhově nauce a seznámí se jenom povrchně s různým roztříděním a záludnostmi mentálních faktorů, v nichž se pozornost objevuje, může mít sklon pokládat ji za „jednu z mnohých“ a může získat dojem, že má i zde pouze podřadné místo a je snadno překonána ve své důležitosti jinými hodnotami.
…..