Publikováno Napsat komentář

Nyanaponika Thera – Síla bdělé pozornosti

Síla bdělé pozornosti
Pátrání v prostoru bdělé pozornosti a v hlavních zdrojích její síly

Napsal
Nyanaponika Thera

Do češtiny přeložila 
Radka Kolebáčová

 

Ukázka z textu 

Je vůbec bdělá pozornost silou jako takovou, jak se v nadpise tohoto eseje uvádí? Z hlediska
běžných životních činností to tak nevypadá. Z tohoto úhlu pohledu zaujímá bdělá pozornost, či
vnímavost, spíše skromné místo mezi mnoha dalšími, zdánlivě důležitějšími, mentálními
schopnostmi, které slouží k vyplnění rozličných přání. Zde bdělá pozornost znamená pouze „sledovat
své kroky“, abychom nezakopli nebo nepromeškali příležitost k dosažení svých zájmů. Bdělou
pozornost většinou kultivujeme úmyslně jen při specifických úkolech či dovednostech, ale i zde jí
přisuzujeme podřadnou úlohu, a její širší rámec a možnosti přehlížíme.

                   

Dokonce i ten, kdo se zajímá o Buddhovo učení, ale neprostuduje do hloubky rozmanité
klasifikace a soupisy mentálních faktorů, v nichž bdělá pozornost hraje roli, může mít tendenci vnímat
tuto schopnost jako „jednu z mnoha“. Může získat dojem, že její role je spíše podružná a spočívá ve
stínu jiných schopností.

 

 
Publikováno 1 komentář

Ivoš – Beyond 2018_03_16 – otázky a odpovědi

Existencialismus, buddhisté a křesťanství, sobectví a sebeláska, jóga a zdraví, dětství, doba před narozením, božská jiskra v ostatních, podmíněné myšlení, posuzování, přesah postoje pro a proti, mnoho kenšó přináší satori, udržování bdělosti