Publikováno Napsat komentář

“Svět jsou jen Iluze (=NIC) a Bůh je Jediná Skutečnost”

Podstatou všech filozofií i jejich svatým grálem je “Nic.”

Parmenidés se proslavil dvěma výroky:”…neboť bytí jest, kdežto nic věru není”.

A ještě slavnějším – “nesnesitelná lehkost bytí”, který se stal i mottem a názvem pro naší generaci tak populárního románu Ludvíka Kundery.

Zde je možné krásně vidět, jak podmíněná filozofie může být. Filozofie se může trápit významem těchto slov.

Klíč k porozumění je v tom slově “NIC”, že je tím odhozeno všechno dualistické chápání vesmíru jako “světa”, podmíněné duchovní nevědomostí o podstatě Sebe Sama – podstatě Všehomíru a je nahrazeno nepodmíněným přímým pohledem na vesmír, jakožto “království nebeské”, jak vzletně symbolicky nazývá toto uvědomění např. duchovní tradice křesťanské mystiky vycházející z Bible.

Krásně stejný význam vystihuje Vájů – Bohumil Houser, dr.h.c.

“Svět jsou jen Iluze (=NIC) a Bůh je Jediná Skutečnost”.

Nebo také:

„Vše jsou iluze a Bůh je jediná Realita. A to, co Vám tu říkám, jsou také iluze.”

(www.byti.eu)

Tak jako když se jednomu adeptovi duchovní cesty, kdy se věnoval praxi pod vedením Evžena Štekla (žák Fráni Drtikola) a Bohumila Housera (kdysi po letech oné praxe při prasknutí bublinky na hladině minerálky), probudilo a navrátilo poznání, že tento vesmír je ve skutečnosti “Bohem”, že “Bůh” nikam neodešel a je poetickým eufemismem, pouhou kvalitou vědomí vesmíru a je tu celou dobu a netřeba jej proto hledat. Neb s tou bublinkou nenávratně rozplynula se myšlenka na já, i na svět, které vytvářely tu podivuhodnou iluzi světa o tom, že tento vesmír je světem, ve kterém místo pro Boha není nebo kde zůstává vytlačen do víry o životě po smrti fyzického těla.

V tento moment byl splněn pravý účel filozofie, poznání podstaty onoho filozofického Nic.

A že celá původní Philo – Sophia (láska (dospívající) k moudrosti) byla praktickou duchovní meditací a vycházela z přímého poznání Skutečnosti – kde všechno chápání reality založené na dualitě toho, co je podmíněné a co nemůže existovat samo o sobe, t.j. bez zprostředkování podmíněnosti trojice -subjektu vztahu zakoušení a objektu je míněno a odhozeno jediným slovem – NIC..

.. a tedy, že svět jsou jen představy o vesmíru a žádná z nich není skutečná sama o sobě, vždy je závislá na jiné představě a tato pavučina představ je to, co ve skutečnosti vytváří dojem relativní, podmíněné existence “světa”.

Tak jako v učení Gnosé, tak jako Džnána Jógu jediným odhozením všeho, co není podstatou Já Jsem, které očima vnitřního rozlišování jediné může obstát před břitvou rozlišování, na to co může existovat samo o sobě jako empirická zkušenost a na to, co je podmíněné zakoušením objektů jako toto nejsem já, to je  Ne-Já ..

Pokud se pak tedy po vzoru dávných mistrů, mudrců, či světců oddáme tomuto úsilí a s dobrým vedením nahlédneme významu této pravdy, porozumíme vší té poezii a lásce k moudrosti uchované ve svatých knihách a filozofických spisech největších z velikánu lidského rodu.

Nezbývá než dodat pak, že moudrost má svou osvobozující sílu, (Šrí Mahadeví Kundalini Má, (Boží prozřetelnost ducha svatého), která pak mění náš život neuvěřitelným způsobem, dokud nedosáhne kvality dalšího z pověstných výroků velkého Parmenida:

“Nesnesitelná jest tato lehkost bytí”.

Teprve zde pak porozumíme božským výrokům svatých knih neb spatříme neuvěřitelné “co ucho neslyšelo, co oko nevidělo, co na mysl nepřišlo“, na vlastní “oči”.

Ivoš

 

Publikováno Napsat komentář

Víkendový seminář s Ivošem – reference od Zuzky

S velkou radostí s vámi sdílíme referenci Zuzky, která se účastnila víkendového semináře s Ivošem. Zuzka přišla na Setkání ​v období, kdy aktivně hledala možnost, jak změnit svou vnitřní životní filozofii. Zdálo se jí, že to, co bylo předáno výchovou a kulturním prostředím, je ne úplně dobře postavené a byla rozhodnutá přenastavit věci tak, aby ji dávaly smysl a byla vnitřně spokojená. Přála si žít dobře, v souladu se sebou i se světem. Od té doby dostává laskavé odpovědi na všechny ty drobné otázky, které se týkaly zdraví i vztahů … Přejeme hezký poslech, doprovodné foto: z akcí

 

 

Publikováno Napsat komentář

Víkendový seminář 19. – 20. 11. 2022 – Ostrava

Rozvoj duchovního, duševního i fyzického potenciálu člověka za účelem dosažení vhledu

Posilování zdraví přirozenými prostředky

Integrální jóga s Ivošem Chocholatým, přímým pokračovatelem Učení Fráni Drtikola a Evžena Štekla

Program:

Sobota 19. 11. – začátek v 10 hodin.

Dopolední část – přivítání, krátký úvod, meditace, cvičení, přednáška o zdravé životosprávě, vysvětlení významu Prasadam

13.00 oběd (Prasadam) bude zajištěn na místě

Odpolední část – přednáška, četba, otázky a odpovědi, cvičení, společná beseda, otázky a odpovědi, bhajany a mantry, ozdravný a velmi žádaný rituál dle dr. Bohumila Housera NAMOAMIDABHUTSU (namandábu)

18.00 meditace, konec programu, rozloučení

Neděle 20. 11. – začátek v 10 hodin.

Dopolední část: meditace, cvičení, praxe na přání zájemců, společná beseda, otázky a odpovědi

13.00 konec programu, rozloučení

Program bude zajištěn i v online verzi (živé vysílání).

Pokud vaší účast na semináři plánujete online, sdělte nám to prosím předem na kontaktní e-mail níže – odkaz pro připojení na seminář bude odeslán e-mailem.

Náplní semináře je meditační praxe a energetické cvičení, inspirované spojením jógy a čchi-kungu dle vzoru Fráni Drtikola, mystika, fotografa, umělce, českého učitele buddhismu a kundalini jógy a jeho nejvěrnějšího žáka Evžena Štekla, vyhledávaného buddhistického mistra 70. a 80. let.

Jednotlivá cvičení čerpají z tradic indické, čínské, tibetské aj. jógy, včetně hathajógy, pranajámy, čchi-kungu. Ukazují originální a vhodně se doplňující přístupy k duchovní praxi, jejíž podstata je ve všech tradicích stejná – experimentální a zkušenostní poznání pravé skutečnosti. 

Součástí programu je i téma zdravé životosprávy, zdravá příprava pokrmů a základní pilíře posilování zdraví a imunity přirozenými prostředky. 

„A viděl Bůh, že je to dobré – tím jsem tedy začal. Tedy, já nemám právo Mu kritizovat Jeho Dílo, nebo hanět neb tím opovrhovat. Tím jsem si ohromně zjednodušil celou moji cestu. Tedy jsem začal považovat vše za dobré, neb On to učinil.“

~ František Drtikol~

S sebou: pohodlné oblečení na cvičení, přezůvky, vlastní karimatku/jógamatku, deku, meditační polštářek.

Svačina/oběd: drobná vegetariánská svačina a oběd je zajištěno na místě a je součástí ceny. Každý účastník však může přispět a donést malou vegetariánskou svačinu z vlastních zdrojů, kterou poskytne jako dar.

Kapacita na seminář je omezená. Je nezbytné své místo rezervovat přes Rezervační systém do 12. 11. 2022. Rezervací a uhrazením příspěvku jste na seminář přihlášeni.

Adresa klubu Hlubina: Vítkovická 1708, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, www.klubhlubina.cz

Doporučená výše dobrovolného příspěvku* na seminář:

  • za celý seminář 1500 Kč
  • pouze za sobotu 1300 Kč
  • pouze za neděli 500 Kč

Příspěvek se hradí do 12. 11. 2022 na účet spolku Setkání s Cestou:

2101577705 / 2010

Variabilní symbol: 20221119

Do poznámky uveďte: Víkendový seminář + příjmení,jméno

* Naším cílem je umožnit účast každému zájemci, i tomu, kdo je momentálně ve finanční nouzi. Proto je možné příspěvek hradit v dobrovolné výši, pokud si doporučenou výši příspěvku nemůžete dovolit. V takovém případě prosím kontaktujte organizátory.

Máme radost, ze můžeme fungovat v našem společenství na principu otevřeného daru. Finančním darem se tak účastníme rozvoje našich aktivit nejen pro sebe , ale také pro širší komunitu a společnost, kterou jak věříme, můžeme tímto příznivě ovlivnit.
Konání našich dalších aktivit tak můžete vždy podpořit dobrovolným příspěvkem v individuálně přiměřené výši na výše uvedený účet (do poznámky uveďte “Setkání”, var. symbol 777000).

Poděkovaní všem Vám, kteří tyto aktivity podpoříte.

Kontakt na organizátory Setkání s Cestou:

setkaniscestou@gmail.com

Eva Kaiserová 775 186 712

Gerard Kaiser 775 226 781

Om Lokah Samastah Sukhino Bhavantu.