Publikováno Napsat komentář

Nyanaponika Thera – Síla bdělé pozornosti

Síla bdělé pozornosti
Pátrání v prostoru bdělé pozornosti a v hlavních zdrojích její síly

Napsal
Nyanaponika Thera

Do češtiny přeložila 
Radka Kolebáčová

 

Ukázka z textu 

Je vůbec bdělá pozornost silou jako takovou, jak se v nadpise tohoto eseje uvádí? Z hlediska
běžných životních činností to tak nevypadá. Z tohoto úhlu pohledu zaujímá bdělá pozornost, či
vnímavost, spíše skromné místo mezi mnoha dalšími, zdánlivě důležitějšími, mentálními
schopnostmi, které slouží k vyplnění rozličných přání. Zde bdělá pozornost znamená pouze „sledovat
své kroky“, abychom nezakopli nebo nepromeškali příležitost k dosažení svých zájmů. Bdělou
pozornost většinou kultivujeme úmyslně jen při specifických úkolech či dovednostech, ale i zde jí
přisuzujeme podřadnou úlohu, a její širší rámec a možnosti přehlížíme.

                   

Dokonce i ten, kdo se zajímá o Buddhovo učení, ale neprostuduje do hloubky rozmanité
klasifikace a soupisy mentálních faktorů, v nichž bdělá pozornost hraje roli, může mít tendenci vnímat
tuto schopnost jako „jednu z mnoha“. Může získat dojem, že její role je spíše podružná a spočívá ve
stínu jiných schopností.

 

 
Publikováno Napsat komentář

QI QONG – ČHI-KUNG

QI QONG – ČHI-KUNG je tradiční umění kultivace porozumění přirozenosti životní energie v celistvosti našeho organismu a přírody kolem nás.
Toto cvičení je více než 3000 let staré. Dlouhodobé zkušenosti, umožňují toto cvičení využívat i jako metodu  posilování zdraví. Koncept čchi (či) pochází podobně jako teorie jin-jangu (yin-
yang) z dávné čínské filozofie, založené na poznání, že vše spolu
souvisí.
V tradiční čínské medicíně se s čchi nakládá jako se základní substancí lidského těla a koncept pohybu čchi vysvětluje různé životní procesy. Čchi ve fyziologi QI QONG – čhi-kung vytváří, doplňuje a vyživuje lidské tělo. Čchi je často nazývána životní energií, protože je pokládána za hnací energii různých životních procesů, pocházející z esenciální substance.
Pravidelné provádění praxe má mnoho příznivých účinků, které moderní západní společnost vedou k zvýšenému zájmu o cvičení QI-QONG – ČHI-KUNG:

  • zlepšení zdravotního stavu
  • uvolnění bloků, napětí, rozhýbání a prohřátí těla
  • přenesení zdravých životních postojů do běžného života a odtud hravější přístup k zvládání životních situací
  • vyšší citlivost k potřebám discipliny zdravé životosprávy
  • zvýšení imunity
  • mnoho dostupných studií chválí vynikající výsledky v rekonvalescenci, v rehabilitaci, ale i prevenci
  • umění QI QONG – ČHI-KUNG má tak mnoho užití. Pro někoho je základem bojových umění jako Kung Fu, pro jiné může být prostředkem pro zmobilizování síly v těžkých životních situacích, někoho zaujme pohybová meditativní technika rozvoje souznění životní energie, duše, těla se silami Přírody.

 

Publikováno 1 komentář

Ivoš – Beyond 2018_03_16 – otázky a odpovědi

Existencialismus, buddhisté a křesťanství, sobectví a sebeláska, jóga a zdraví, dětství, doba před narozením, božská jiskra v ostatních, podmíněné myšlení, posuzování, přesah postoje pro a proti, mnoho kenšó přináší satori, udržování bdělosti